Chính sách Bảo mật

Giới thiệu

argostherapeutics.com (“chúng tôi,” “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

  1. Thông tin Cá nhân: Bao gồm dữ liệu bạn tự nguyện cung cấp, như tên, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin nào khác bạn gửi qua biểu mẫu liên hệ hoặc quy trình đăng ký của chúng tôi.

  2. Dữ liệu Phái sinh: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt và dữ liệu vị trí địa lý.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  1.  Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.

  2.  Để cải thiện trang web và tăng cường trải nghiệm người dùng.

  3.  Để trả lời các yêu cầu và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

  4.  Để gửi email định kỳ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Cookies và Công nghệ Theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để phân tích hành vi người dùng, cải thiện trang web của chúng tôi, và cá nhân hóa nội dung.

Lưu giữ Dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ bên dưới.

Sự Đồng thuận của Người dùng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của mình như đã mô tả.

Chia sẻ và Tiết lộ Dữ liệu

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh, hoặc cơ quan pháp lý khi được yêu cầu theo luật.

Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện các quyền này.

Biện pháp An ninh

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền dữ liệu qua Internet nào hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] .